Van harte welkom

Wij zijn een christelijke gemeente met wortels in het allereerste begin van de Reformatie. Naar bijbels inzicht ging en gaat het ons om persoonlijke geloofsvrijheid en verdieping, verbondenheid met elkaar en inzet voor vrede in het klein en in het groot.

Persoonlijke geloofsbelijdenis en/of doop
Vanuit ons gemeentebesef, kiezen wij voor een bewust lidmaatschap op basis van een zelfgeschreven persoonlijke geloofsbelijdenis en/of doop. Voor ons betekent in God geloven echter vooral een wijze van leven, een weg die we samen gaan in vreugde en in vrede. Op deze site is van alles te vinden over wie wij zijn en wat wij als gemeente doen. Heb je nog vragen, neem gerust contact met ons op.Volgende dienst(en)
25 juni 2017, 10:00 uur
Voorganger: zr Jantsje Huizinga
Waar: Vermaning Heerenveen

2 juli 2017, 10:00 uur
Voorganger: ds. Pieter Post
Waar: Vermaning Tjalleberd

9 juli 2017, 10:00 uur
Voorganger: C.A. Nijkamp
Waar: Vermaning Heerenveen

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

24-06-2017, 13:30 uur Zomertentoonstelling Vaar naar Diep Water (Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18, Leeuwarden)
24-06-2017, 13:30 uur Opening Tsjerkepaad in Leeuwarden (Bonifatiuskerk, Bonifatiusplein 20, Leeuwarden)
01-07-2017, 13:30 uur Fototentoonstelling 'Rottevalle in 1941 en nu' (Doopsgezinde kerk, Haven 16-18, Rottevalle)
01-07-2017, 14:00 uur Kijkje in de keuken van doopsgezind Joure (Doopsgezinde kerk, Midstraat 70, Joure)

Naar alle activiteiten>> 
 

 
 

Uitgelicht

Toekomstbestendig doopsgezind Noord-Nederland Toekomstbestendig doopsgezind Noord-Nederland
Op woensdag 31 mei kwam een twaalftal predikanten samen in Fredeshiem om zich te buigen over het conceptboekje: Doopsgezind - van blijvende waarde? Dit boekje bevat gespreksmateriaal voor het ontwikkelen van een toekomstvisie voor doopsgezinde gemeenten in Noord-Nederland. Het is gemaakt door de zes predikanten/pastoraal werkers van de vier grotere plaatsen in het Noorden.  Lees meer >>

Actueel

Nieuwsbrief nr 13 | juni 2017

Nieuwsbrief nr 13 | juni 2017
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociėteit. Lees meer >>


Zomertentoonstelling Vaar naar diep Water van Hille Vlasman in Vermaning Leeuwarden

Zomertentoonstelling Vaar naar diep Water van Hille Vlasman in Vermaning Leeuwarden
De Zomertentoonstelling Vaar naar diep Water van Hille Vlasman zal te zien zijn van 24 juni tot en met 9 september 2017 in de Doopsgezinde vermaning aan de Wirdumerdijk 18 in Leeuwarden. De tentoonstelling valt samen met Tsjerkepaad. Een 17-tal foto's, begeleid door teksten van Hille Vlasman vormen een meditatieve tocht over land, water en strand. Als je niet oppervlakkig wilt leven, kun je diepgang in je leven niet vermijden. Zelfkennis is essentieel. De uitdaging ligt hierbij in het onder ogen zien wat je het meest vreest. Confrontatie om tot verandering te komen. Want opgesloten zitten in je angst is het tegendeel van Gods belofte: bevrijding. Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 12 | juni 2017

Nieuwsbrief nr 12 | juni 2017
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociėteit. Lees meer >>


'Menno te water': dopersen ontmoeten elkaar

'Menno te water': dopersen ontmoeten elkaar (Morra, Friesland)
Ds. Harmen Ament organiseert twee zondagmiddagen op de Friese wateren voor ontmoeting tussen doopsgezinden en vrienden. Deden die dat niet ook al ten tijde van de Reformatie? De eerste keer is op 30 juli, de tweede op 27 augustus. Lees meer >>

  Meer informatie     ANBI-register Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2017 Doopsgezind.nl