> agenda

Agenda

activiteiten    overzicht diensten    alles

zondag 26 september 2021 10:00 uur
Hoop en herstel vinden in crisistijd
Voorganger: ds Pieter Post en ds. Geja Laan
Waar: Vermaning Heerenveen
Bijzonderheden:
Op deze Internationale Vredeszondag is de gemeente Veenwouden te gast in onze gemeente. Het zal een interactieve dienst worden, waarin we met elkaar een antwoord proberen te vinden op de vraag hoe wij net als Jezus de rust kunnen vinden tijdens de storm op het meer, terwijl de leerlingen in paniek zijn. Wij zingen onder meer 'God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, dan zal ons geen macht uit elkander drijven'. Wel opgeven via gerrit.vander.meulen@chello.nl

zondag 3 oktober 2021 10:00 uur
Kerkdienst
Voorganger: zr Jolanda Molenaar
Waar: Vermaning Tjalleberd

zondag 10 oktober 2021 10:00 uur
Kerkdienst in het Fries/Fryske tsjerketsjinst
Voorganger: ds Pieter Post
Waar: Vermaning Heerenveen
Bijzonderheden:
Heare en dwaan. Dat heart as musyk yn de earen, mar komt it dêr wol fan? Foar de Mennisten hat dat lange tyd jilden. Sy hawwe in muorrepanne wêr't op stiet dat dieden boppe wurden gean. Dat is wol moai en ek wol wier, mar witte wy noch wêr't yndie omgiet? Dêr foar moatte wy ommers ek lústerje kinne. Dat is de strekking fan de brief fan Jakobus yn it Nije Testamint (1:19-27). In tsjinst weryn wij efkens stilsitte bij wêr't mei dwaande binne. -------- Horen en doen. Dat klinkt als muziek in de orden, maar het komt het daar wel van? Voor doopsgezinden gold dat lange tijd. Op een wandbord staat dat daden woorden te boven gaan. Laat dat waar zijn, maar weten we dan nog waar het in ons doen omgaat? Dat is de strekking van de brief van Jakobus (1:19-27). Een dienst waarin wij stilstaan bij waar we mee bezig zijn.    

zondag 17 oktober 2021 10:00 uur
Regenboogzondag
Voorganger: zr. Trix Bergsma (Balk)
Waar: Vermaning Heerenveen
Bijzonderheden:
De doopsgezinde gemeente is medeondertekenaar van Regenboogbelang Heerenveen. Samen met nog 40 organisaties zet zij zich in voor de acceptatie en de veiligheid van mensen van verschillende sexuele oriëntatie en van transmensen. In deze dienst zal er aandacht aan worden geschonken.

zondag 24 oktober 2021 10:00 uur
Kerkdienst
Voorganger: zr.Jolanda Molenaar
Waar: Vermaning Heerenveen

1234
 
Meer informatie   ANBI-register Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl