> column.php?nr=38748&stuurdoor

Column


'Nashville' en doopsgezinden

Ik niet alleen, maar ook anderen, leefden in de veronderstelling dat onze gemeente een regenboogvlag in haar bezit had. Er was dan ook een lichte teleurstelling toen een zuster en ik elkaar over deze actie bij het fietsenhok opgewonden begroetten, maar op weg naar de ingang geen vlag zagen wapperen. Wat voor vlaggen hadden we dan wel? Eentje van de kerkendag in de zomer, maar die was niet erg toepasselijk. En toen kwam Marleen op het geniale idee om een regenboogtruitje aan de stok te hangen. ‘Een truitje dat ons allen past’, grapte iemand op facebook waar deze foto in kleur op te zien was. En weer iemand liet weten ‘wat heb ik er om moeten lachen, zo creatief als jullie dat oplosten’.

 

De storm van verontwaardiging die er over het land waaide door de Nashville-verklaring, luwde echter al naarmate de week vorderde. De vrome SGP-politicus uit Den Haag was algauw via de media ter verantwoording geroepen waarom hij deze (in de volksmond genoemde antihomo-) verklaring had ondertekend. Dat was zo gekomen omdat hij om advies was gevraagd, het was dan ook niet meer dan logisch om die te ondertekenen.

 

Sommige orthodoxe kerken, de stroming waar deze politicus toebehoort, waren genuanceerd. Zij hadden moeite met de afwijzing van een hele groepering van medemensen, en waren bang voor nog meer discriminatie in hun kerken waar de LHTBI-gemeenschap zich toch al niet welkom voelt. Het leidde er zelfs toe dat een orthodoxe kerk in Gorinchem een van de vertalers van die Verklaring, een predikant, de wacht aanzegde om er te preken.

 

In onze eigen Doopsgezinde Broederschap ging de discussie eigenlijk helemaal niet over ‘Nashville’, maar over een telkens weer terugkerend manco, of ons kerkgenootschap wel iets namens alle (autonome) gemeenten naar buiten mag brengen. De één vindt dat de Algemene Doopsgezinde Sociëteit maar een zwak instituut is als het vanwege de afkeuring van een mensenrecht geen algemene tegenwerping kan laten horen. De hoofdredactie van DoopsgezindNL vond dat de predikanten hun reacties maar moesten verzamelen via de website, dan krijg je óók een indruk van wat er leeft.

 

Er zit iets in onze kerkelijke structuur dat gedateerd is. De individuele, autonome mondigheid had zeker wel zin in een tijdperk waarin een bolwerk als de Gereformeerde Kerk over de maatschappij denderde. Maar een toenemende individualisering heeft ook een keerzijde. Het is zich tegen ons gaan keren in een tijd waarin de kerk nu het imago heeft opgebouwd van een anti-gemeenschap. Wij zijn uit het oog verloren wat voor een werkelijk samenbindende rol een geloofsgemeenschap kan spelen in een samenleving die het fundament van Christus maar gewauwel en achterlijk vindt. De kracht waarmee ‘Nashville’ de samenleving onrustig maakte, is een kracht die wij missen.

 

Pieter Post.

 


Terug

 
  Meer informatie     ANBI-register Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl