> nieuws

Nieuws

 
7 december 2017

Impressie Broederschapvergadering 18 november 2017

Elk jaar in de maand november komen de vertegenwoordigers van de doopsgezinde gemeenten trouw naar Amsterdam voor de najaarsvergadering van de broederschap. De laatste jaren zien we dat die getrouwheid aan het afkalven is. Het is altijd weer spannend of het quorum van de ruim 100 gemeenten wel gehaald zal worden. Ouderdom en krimpende ledentallen zijn hier voor een belangrijk deel debet aan. Maar altijd weer zijn er die uitermate betrokken vertegenwoordigers die met veel elan de vergadering bijwonen.

In het ochtendprogramma stelde onze voorzitter, br. Frans Dukers, onder meer de stand van zaken met betrekking tot het reglement aan de orde. De voorzitter gaf aan dat er op dit moment geen concrete voorstellen van de Reglementscommissie aan de vergadering konden worden voorgelegd. Bij de eerste zending was een brief van de Broederschapsraad meegestuurd waarin werd aangegeven dat de Raad zich eerst wil laten voorlichten door een externe deskundige op het gebied van de (organisatie)structuur van verenigingen. Meer specifiek gaat het over een verantwoordingsorgaan en over al gewogen stemmen op basis van de grootte van de gemeente. Dit laatste heeft ook te maken met het bovengenoemde quorum. De Reglementscommissie had een aantal dagen voor de vergadering per brief laten weten dat zij niet aanwezig zou zijn in deze vergadering en dat de afspraak voor een gesprek van de Broederschapsraad en de Regelementscommissie met de externe deskundige inmiddels is gepland.

Een aantal vertegenwoordigers in de vergadering uitte ongerustheid over de voortgang van het proces van reglementsherziening. Anderen echter merkten op dat het veel meer gaat om de inhoud van ons geloofsleven en over wat ons samenbrengt en bindt, zoals dat ook is weergegeven in het eerste deel van de notitie Lopen op het water van br. Stenvers. Daarbij werd vanuit de vergadering opgemerkt dat de gemeenten op dit moment zelf wel aan de slag kunnen om zich hierover te bezinnen. Br. Cees Blokland gaf in dit verband aan dat het Seminarium en de Adviesraad voor Geestelijke Zaken in het voorjaar van 2018 met een aanzet zullen komen voor het inhoudelijk deel.

Zr. Marjan Kip kwam in de vergadering met een reflectie op haar presentatie in de voorjaarsvergadering 2017, en br. Henk Stenvers gaf een korte presentatie over een andere wijze van besluitvorming in de vergadering, namelijk door het bereiken van consensus. Een boeiend verhaal dat positieve reacties opriep, en het besef om goed voorbereid en toegerust aan de vergaderingen deel te nemen, met voldoende steun vanuit de achterban voor beslissingsruimte.

In de middag werden de benoemingen bekrachtigd, waaronder die van br. Jaap BrŁsewitz als nieuw lid van de Broederschapsraad. Eveneens kwamen de financiŽn aan de orde. De begroting werd met positieve instemming ontvangen, mede gezien de stappen die zijn gezet om het geheel meer inzichtelijk te maken. Ook met de overige financiŽle voorstellen (bijdrage leden, collecterooster en IDGP) kon de vergadering instemmen.

Zoals vaker het geval is, zijn de wandelgangen en de onderlinge ontmoetingen van groot belang en dragen zij bij aan de juiste sfeer van de bijeenkomst. Evenals een goede lunch die ook dit jaar weer prima was verzorgd door de doopsgezinde gemeente Amsterdam.


Terug
 
Meer informatie   ANBI-register Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2020 Doopsgezind.nl