> nieuws

Nieuws

 
26 maart 2018

Solidariteitsfonds MERK

De ADS roept de doopsgezinde gemeenten in Nederland op een bijdrage te schenken aan het Solidariteitsfonds MERK.

De Europese doopsgezinden ontmoeten elkaar van 10 tot 13 mei 2018 in Montbéliard, Frankrijk, voor de 10e MERK/CME2018. De gebeurtenis is een geweldige manier om in de praktijk te brengen wat we willen uitdragen en om te getuigen van onze eenheid.

Ook christenen uit doopsgezinde kerken in Portugal, Spanje, Italië, Litouwen en Oekraďne willen graag deelnemen aan onze Europese doopsgezinde conferentie. Het is fantastisch te merken dat deze doopsgezinden zich zo betrokken voelen bij onze Europese geloofsfamilie.

De organisatie krijgt verzoeken om de reis- en verblijfkosten van onze broeders en zusters uit minder bevoorrechte landen dan waarin wij wonen te helpen financieren. Om ons in staat te stellen positief te reageren op deze verzoeken om hulp en ondersteuning, wenden we ons daarom tot de doopsgezinde gemeenten met het verzoek een MERK/CME2018 solidariteitsfonds te financieren.

We zouden graag zien dat elke gemeente deelneemt om dit solidariteitsfonds te vullen. We nodigen u dan ook uit om een bijdrage over te maken naar de rekening van de ADS: NL41 ABNA 0243 4938 78 onder vermelding van 'Solidariteitsfonds MERK'.

Desgewenst zijn we graag bereid tot het geven van nadere informatie,

Renze Yetsenga, algemeen coördinator Nederland MERK 2018: r.yetsenga@outlook.com.

Henk Stenvers, algemeen secretaris/directeur, coördinator Europese doopsgezinden: henk.stenvers@ads.nl.


Terug
 
  Meer informatie     ANBI-register Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl