> nieuws

Nieuws

13 juli 2018

Drie thema’s voor beroepskrachten over bezinnen en werken in de gemeente

Door een verdergaande ontkerkelijking onder ook de doopsgezinden, dreigen de grote woorden van het christelijk geloof op de achtergrond te geraken. In dit postchristelijke tijdperk worden dienstdoende predikanten en pastoraal werkenden daarom uitgedaagd om woorden te vinden die betekenis geven aan het christelijk geloof. Is dat mogelijk? Het Dopers Leerhuis in Fryslân organiseert dit najaar daarom voor deze beroepsgroep een drietal avonden over de plaats van het lijden van Christus, het gebed in het pastoraat, en over geloofsoverdracht, in een postchristelijk tijdperk. De inleiders zijn: bijbels-theoloog Cees den Heyer, predikante Saakjen van Hoorn en praktisch theoloog/catecheet Alfred van Wijk. Ieder van hen gaat vanuit hun deskundigheid en praktijkervaring, in op de bovengenoemde thema’s. Samen proberen we van hen te leren en elkaar te inspireren voor de toekomst.

 

Voor meer informatie zie de vooraankondiging.

Dopers Leerhuis


Terug
 
  Meer informatie     ANBI-register Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl