> nieuws

Nieuws

 
21 juli 2018

Programma Dopers Leerhuis 2018 - 2019

Wie deelneemt weet waarom

Onder deze slogan kijkt het Dopers Leerhuis in Fryslân met veel voldoening terug op seizoen 2017-2018. Dit blijkt uit de evaluatie die gehouden werd onder gemotiveerde en inspirerende deelnemers. Ook de docenten verheugden zich over een grote belangstelling van in totaal 36 personen. Men verklaarde zich graag weer bereid mee te willen doen.

Het Dopers Leerhuis wil voorzien in lesprogramma’s, die voor zowel gemeenteleden, vrienden, niet kerkelijk gebonden mensen, maar ook beroepskrachten, interessant genoeg zijn om kennis te verkrijgen van geloof, traditie en (hedendaagse) cultuur. Daarbij is het streven om laagdrempelig te zijn.

In het nieuwe seizoen verwelkomen we tevens twee nieuwe docenten, die elk een les verzorgen over het huidige postchristelijke tijdperk. Het is belangrijk om van hen te horen wat dat voor een tijdgewricht is waarin wij leven. Ongemerkt heeft de tijdgeest invloed op kerk en samenleving, in het bijzonder op het gemeenteleven, ja zelfs op ons persoonlijk geloofsleven. Maar heeft christelijk geloof dan werkelijk afgedaan…?

Maar deze vraag leeft er ook: Hoe houden beroepskrachten het theologisch, pastoraal en catechetisch vol om de Bijbelse boodschap te laten klinken? Speciaal voor de beroepsgroepen heeft het Dopers Leerhuis drie door de wol geverfde docenten bereid gevonden, die de betekenis van het lijden van Christus, het gebed in het pastoraat en geloofsoverdracht tegen het licht van het postchristelijke tijdperk houden. Overigens, worden er in dit verband ook nog twee lessen over het postchristelijk tijdperk gehouden met de vraag ‘hoe overleeft de kerk en de gemeente in het bijzonder’, zie het leerhuisprogramma.

Verder, de deelnemers van de Cursus Methodisch Leren Preken maakten een preek, maar hoe plaats je de preek nu in een liturgie? Uit de evaluatie is tevens gebleken dat men graag een vervolg wilde, want hoe laat je een gebed of een lied samenhangen met een preek? En hoe ga je met een Open Ruimte om? Voor deze lessen hoef je deel I niet per se gevolgd te hebben.

De evaluatie laat vervolgens weten dat men liever op een zaterdagmorgen les krijgt, in plaats van op een hele zaterdag. Met die wens is hierbij rekening gehouden.

OPGAVE vóór 1 september 2018

Lees ons volledige programma


Terug
 
  Meer informatie     ANBI-register Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl