Nieuwsbrief Doopsgezind NU
Nieuwsbrief SPECIAL | Gemeenteberaad 
 

Op 11 juni vindt in Mennorode het derde Gemeenteberaad plaats. Het thema kijkt vooruit op het jaarthema van 2022/2023: 'Wereld van verschil'.

De ongelijkheid in de wereld is groot. In veel ook door dopers uitgesproken preken en gebeden neemt het woordenpaar ‘vrede en gerechtigheid’ een prominente plaats in. Mogen we niet wat concreter worden bij de invulling van die gerechtigheid door met meer aandacht te profeteren voor het verkleinen van verschillen?

Het Gemeenteberaad is een veilige plaats om over deze verschillen van gedachten te wisselen. Met workshops, theater, kunst, en ruimte voor ontmoeting en samen vieren. In deze extra nieuwsbrief meer over het programma.


nieuws
Programma
Programma
Op 11 juni vindt in Mennorode het derde Gemeenteberaad plaats. Een dag van inspiratie, vieren, informatie en ontmoeting. Het programma ziet er als volgt uit: Lees meer >>
 
 
TBS on Tour TBS on Tour
Tijdens het Gemeenteberaad op 11 juni is de voostelling TBS on Tour van Theater Buiten de Muren te zien. TBS-patiënten spelen samen met medewerkers en buurtbewoners van de Utrechtse Van der Hoeven Kliniek scènes. Maar wie is patiënt, wie is buurtbewoner en wie is medewerker? En maakt dat uit? Lees meer >>
 

De verschillen kleiner maken De verschillen kleiner maken
Wat moeten volgens u de kenmerken van doopsgezind hulp- en vredeswerk zijn, en hoe kunnen we daar vorm aan geven? WereldWerk helpt overal in de wereld en blijft dat doen. Maar hoe ziet de toekomst van vredes- en hulpwerk eruit? Lees meer >>
 

Rijkdom en armoede† Rijkdom en armoede†
‘Armen zullen er altijd zijn bij u’ staat er in Deuteronomium 15:7. Al eeuwen geleden wezen de bijbelschrijvers op het bestaan van armoede en rijkdom in deze wereld, en de schijnbare onoplosbaarheid ervan. Nog steeds bestaan deze fenomenen, en de kloof die tussen beide gaapt is groeiende.  Lees meer >>
 

Kliederkerk Kliederkerk
Kliederkerk is een werkvorm voor jong en oud. De nadruk ligt op samen ontdekken, samen beleven en samen vieren. In deze workshop gaan we, na een korte introductie, vooral beleven wat Kliederkerk is door te dóen. Lees meer >>
 

Cultuurwissel Cultuurwissel
Ga op reis met Menno's Global Village! Op reis word je verrijkt met andere culturen en gebruiken - maar hoe ga je daar mee om? Kom het ontdekken tijdens het cultuurwisselspel! Lees meer >>
 

Pelgrims, vluchtelingen, gelukszoekers Pelgrims, vluchtelingen, gelukszoekers
In deze workshop staan we stil bij drie teksten over doopsgezinde migratie, en bij de invloed van migratie op doopsgezinde identiteitsvorming. Lees meer >>
 

Geschiedenis en ontwikkeling van MWC Geschiedenis en ontwikkeling van MWC
Henk Stenvers en Cesár García geven een toelichting op de geschiedenis en ontwikkeling van Mennonite World Conference (MWC). Spreektalen zijn Engels en Nederlands. Lees meer >>
 

Heilige huisjes Heilige huisjes
Fulco van Hulst gaat de strijd aan met heilige huisjes en confronteert zijn hoorders met een aantal provocerende en choquerende stellingen.  Lees meer >>
 

Hoe groei je naar een kerk voor jong en oud? Hoe groei je naar een kerk voor jong en oud?
Nieuwsgierig naar de belevingswereld van jonge mensen m.b.t. geloven en kerk-zijn? In deze workshop gaan we aan de hand van het boek Growing young hierover in gesprek. Lees meer >>
 

Stillen in den lande in deze tijd? Stillen in den lande in deze tijd?
Hoe kunnen we als doopsgezinde geloofsgemeenschap – samen en persoonlijk - onze missionaire opdracht in onze tijd op een geloofwaardige manier vorm en inhoud geven? Lees meer >>
 

  contact
Algemene Doopsgezinde SociŽteit
Singel 454 | 1017 AW Amsterdam
communicatie@ads.nl
www.doopsgezind.nl

links
Algemeen 

ADS 

Gemeenten 

Organisaties 

Jongeren 

Seminarium 

Over het jaarthema 


 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Algemene Doopsgezinde SociŽteit, met het e-mailadres [MijnEmail]
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2022   Algemene Doopsgezinde SociŽteit
 
 

Bekijken in PDF-formaat