Van harte welkom

Een groep mensen in het Friese natuurgebied De Deelen. Zij hebben er net een buitendienst op zitten. De 'kerkstoelen' brachten ze zelf mee, een zelfredzame en sociale geloofsgemeenschap. Sommigen wuiven, glimlachen, anderen aarzelen. Allen voelen zich betrokken op wie ze zijn, of misschien wel zouden willen zijn: doopsgezind.

De naaste is als jij
Doopsgezinden zijn christenen die geloven in een leven zoals dat door Jezus van Nazareth is voorgeleefd. Zijn woorden 'de naaste is als jij' sporen ons aan om Gods liefde voor iedereen waar te maken. Ook al zijn doopsgezinden meer 'doeners' dan 'praters' over het geloof, door hun opgewektheid en gastvrijheid voelen buitenstaanders zich veelal bij hen thuis. Doopsgezinden vinden het belangrijk dat zij zelf woorden geven aan hun geloof. Vandaar dat zij zich op grond van een persoonlijke belijdenis laten dopen. Maar zij erkennen ook wie als kind gedoopt is. In die zin vormen zij een oecumenische gemeenschap. Wil je meer informatie? Aarzel dan niet contact op te nemen.


Actueel

De spagaat van een dienstweigeraar
25 september is de laatste zondag van de Vredesweek 2022. Dienstweigeraar Pieter Post houdt een lezing met de titel De spagaat van een dienstweigeraar. Deze wordt in de doopsgezinde kerk van Heerenveen gehouden. Ingang Vermaningsteeg. Aanvang 19 uur. Deze avond gaat uit van de Raad van Kerken. Vrije ingang.
Programma Dopers Leerhuis 2022-2023
Nieuw op deze website is het programma van het Dopers Leerhuis in het Noorden 2022-2023. Met Pieter Post (De dominee, de dokter en een niet-natuurlijke dood 8 okt); Johannes van der Meer (Vreugde om Wet en Bergrede 5 nov); Gabrïël Vriens (Maria in de kunst 3 dec); Iris Speckmann (Bijeen om te eten 14 jan); Alex van Ligten (Vertalen van verdriet over de zelfdoding van zijn zoon 18 feb); Alpita de Jong ('Mimi' 1774-1837 de eerste koningin der Nederlanden 18 mrt). Tevens cursus Methodisch leren preken door Pieter Post op 13 sep; 18 okt; 9 nov en 6 dec. Opgave voor alles per 1 september
 
 
     
Meer informatie   ANBI-register Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl