vdg heerenveen en tjalleberd > kerkdienstenarchief

Kerkdienstenarchief

 2023  2022  2021  2020  2019  2018 
31 december 2021, 17:00 uur
De tijden zijn in Gods hand (oudejaarsavonddienst geannuleerd)
Voorganger: ds. Pieter Post
Preek: Lees verder
Bijzonderheden
Dat wij leven tussen geboren worden en sterven, lachen en huilen, helen en breken, dat wist niemand beter dan de overleden bisschop Desmond Tutu. Meditatie op video. Link op te vragen via 'contact'.
25 december 2021, 10:00 uur
Kerst 2021 God ziet naar ons om zien
Voorganger: ds. Pieter Post
Preek: Lees verder
Bijzonderheden
Jezus' geboorte is Gods bekommernis om de wereld. Mattheus vertelt ons in het Kerstevangelie op drie verschillende manieren hoe Gods liefde tot ons komt. Altijd via andere wegen dan wij denken.
12 december 2021, 19:30 uur
Advent 3 Hoop en verwachting
Voorganger: ds. Pieter Post
Preek: Lees verder
Bijzonderheden
De roep om een sterke leider.
28 november 2021, 10:00 uur
Eerste Advent. Laat je niet overschreeuwen
Voorganger: ds. Pieter Post
Waar: Huisdienst
Preek: Lees verder
Bijzonderheden
Advent gaat over hoop en verwachting. Maar bestaan die nog in deze onrustige tijden van opstand tegen coronabeleid? Ook al vergaat de wereld, laat je daar niet door overschreeuwen, zegt het evangelie, 'Kijk naar de vijgenboom'.
21 november 2021, 10:00 uur
Kerkdienst geannuleerd, zie Preken
Voorganger: ds Pieter Post
Waar: Vermaning Heerenveen
Preek: Lees verder
Bijzonderheden
De betekenis van Enigheidhouden in coronatijd. Dit was een papieren dienst.
7 november 2021, 10:00 uur
Er wordt aan ons gedacht, wij worden niet vergeten
Voorganger: ds Pieter Post
Waar: Vermaning Tjalleberd
Preek: Lees verder
Bijzonderheden
Op deze zondag herdenken de overledenen, ook wereldwijd, en heten wij onze pasgeborenen welkom.
24 oktober 2021, 10:00 uur
Kerkdienst
Voorganger: zr.Jolanda Molenaar
Waar: Vermaning Heerenveen
Preek: Lees verder

10 oktober 2021, 10:00 uur
Kerkdienst in het Fries/Fryske tsjerketsjinst
Voorganger: ds Pieter Post
Waar: Vermaning Heerenveen
Preek: Lees verder
Bijzonderheden
Heare en dwaan. Dat heart as musyk yn de earen, mar komt it dêr wol fan? Foar de Mennisten hat dat lange tyd jilden. Sy hawwe in muorrepanne wêr't op stiet dat dieden boppe wurden gean. Dat is wol moai en ek wol wier, mar witte wy noch wêr't yndie omgiet? Dêr foar moatte wy ommers ek lústerje kinne. Dat is de strekking fan de brief fan Jakobus yn it Nije Testamint (1:19-27). In tsjinst weryn wij efkens stilsitte bij wêr't mei dwaande binne. -------- Horen en doen. Dat klinkt als muziek in de orden, maar het komt het daar wel van? Voor doopsgezinden gold dat lange tijd. Op een wandbord staat dat daden woorden te boven gaan. Laat dat waar zijn, maar weten we dan nog waar het in ons doen omgaat? Dat is de strekking van de brief van Jakobus (1:19-27). Een dienst waarin wij stilstaan bij waar we mee bezig zijn.    
3 oktober 2021, 10:00 uur
Kerkdienst
Voorganger: zr Jolanda Molenaar
Waar: Vermaning Tjalleberd
Preek: Lees verder

26 september 2021, 10:00 uur
Hoop en herstel vinden in crisistijd
Voorganger: ds Pieter Post en ds. Geja Laan
Waar: Vermaning Heerenveen
Preek: Lees verder
Bijzonderheden
Op deze Internationale Vredeszondag en Broederschapsdag is de gemeente Veenwouden te gast in onze gemeente. Het zal een interactieve dienst worden, waarin we met elkaar een antwoord proberen te vinden op de vraag hoe wij net als Jezus de rust kunnen vinden tijdens de storm op het meer, terwijl de leerlingen in paniek zijn. Wij zingen onder meer 'God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, dan zal ons geen macht uit elkander drijven'.
12 september 2021, 10:00 uur
Kerkdienst
Voorganger: ds Pieter Post
Waar: Vermaning Heerenveen
Preek: Lees verder
Bijzonderheden
Vandaag beginnen we een serie diensten over de brief van Jakobus. Ooit verguisd door Luther, maar een dankbare geloofsbodem voor doopsgezinden. Dit omdat de brief oproept de daad bij het Woord te voegen. Vandaag is het thema Beproevingen. Als je daarmee weet om te gaan, ben je niet alleen hoorder maar ook een daders des woords, stel je niemand meer achteruit, spreek je van niemand meer kwaad, wordt een hoogmoedige een nederige.
15 augustus 2021, 10:00 uur
Hagepreek
Voorganger: ds Pieter Post
Waar: De Deelen
Preek: Lees verder
Bijzonderheden
Eindelijk kon het weer: een buitendienst in natuurgebied De Deelen. We gaven er geen ruchtbaarheid aan via de media, want anders hadden we steevast tussen de 100 en de 150 mensen kunnen verwachten. Maar dat was wat te veel. Met een kleine 40 mensen op klap- en tuinstoelen hoorden we wind, vogels en water, naar het evangelie dat een kind in het midden van volwassenen plaatst. Om te worden als een kind is een flinke uitdaging. Zien we het bijzondere nog wel in het 'gewone' of 'onbelangrijke'? Vergelijk het met onkruid dat we het liefst willen bestrijden. Maar zien we nog de waarde van al dat moois?
4 april 2021, 10:00 uur
Pasen: Wis Hem niet uit je geheugen
Voorganger: ds. Pieter Post
Waar: Huisdienst
Preek: Lees verder

1 april 2021, 19:30 uur
Witte Donderdag, Gehersenspoelde Petrus
Voorganger: ds Pieter Post
Preek: Lees verder
Bijzonderheden
Witte Donderdag Avondmaal
14 maart 2021, 10:00 uur
Huisdienst op zondag Laetare, Verheug je!
Voorganger: ds. Pieter Post
Waar: Vermaning Heerenveen
Preek: Lees verder
Bijzonderheden
God trekt over onze paden voor ons uit, vertelt Jozua. Dat deed hij toen voor het volk Israël, en daarin is Hij niet veranderd, doet dat ook voor ons, nu.
7 maart 2021, 10:00 uur
Internetviering van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS)
Voorganger: ds. Pieter Post
Waar: Vanuit de Vermaning van Heerenveen
Organist: Jolanda Molenaar
Preek: Lees verder
Bijzonderheden
De internetdiensten vanwege de ADS worden elke twee weken uitgezonden, telkens vanuit een andere plaats met een andere voorganger. U kunt deze volgen via de site van Doopsgezind Nederland. De diensten kunnen een week lang teruggekeken worden. 
21 februari 2021, 10:00 uur
Mitsrajiem
Voorganger: ds. Pieter Post
Waar: Huisdienst
Preek: Lees verder

10 januari 2021, 10:00 uur
Live televisiedienst voor Omrop Fryslân
Voorganger: ds. Pieter Post
Waar: Vanuit Trinitas, kerkgebouw van de PKN
Organist: Peter van der Zwaag en Alina Rozeboom, zang
Preek: Lees verder
Bijzonderheden
Het thema van de dienst is de doop van Jezus en onze doop. Deze dienst gaat niet voorbij aan ontwikkelingen in de Verenigde Staten rond de bestorming van het Capitool.
 2023  2022  2021  2020  2019  2018 


 
  Meer informatie     ANBI-register Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2023 Doopsgezind.nl