vdg heerenveen en tjalleberd > kerkdienstenarchief

Kerkdienstenarchief

 2023  2022  2021  2020  2019  2018 
25 december 2022, 09:50 uur
Samenzang en Kerstdienst 'De boodschap des engels aan de moede volkeren'
Voorganger: ds. Pieter Post
Waar: Doopsgezinde kerk, Kerkstraat 36 Heerenveen
Preek: Lees verder
Bijzonderheden
Op het slagveld ergens in de eerste wereldoorlog legden de vijandige partijen de wapens voor een moment neer. Om Kerst te vieren. Duits, Frans en Engels, het werd allemaal met elkaar gesproken. Men wenste elkaar vrede en alle goeds... Wij zijn honderd jaar verder. Wat heeft het Kerstfeest voor boodschap? Gelezen wordt uit Mattheus, geboorte, Herodes, wijzen, en een vlucht van het jonge timmermansgezin.
4 december 2022, 14:00 uur
Lessons and Carols
Voorganger: ds. Pieter Post lector en Kleinkoor
Waar: Heerenveen
Preek: Lees verder
Bijzonderheden
Op deze zondag zingt het Kleinkoor een Nederlandse versie van Lessons and Carols in de Vermaning van Heerenveen, Kerkstraat 36. Wees welgekomen.
20 november 2022, 10:00 uur
Enigheidsviering van brood en wijn
Voorganger: ds. Pieter Post
Waar: Heerenveen
Preek: Lees verder
Bijzonderheden
Ook wel Enigheidsviering genoemd in de doperse traditie. Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Deze zondag wijst in de traditie op een nieuwe wereld die komen zal. Een goede koning loopt daarop alvast vooruit.
6 november 2022, 10:00 uur
'Ons bestaan op aarde is als een schaduw, zonder enige zekerheid'
Voorganger: ds. Pieter Post
Waar: Tjalleberd, Aengwirderweg 318
Preek: Lees verder
Bijzonderheden
Het thema is ontleend aan het gebed van koning David, dat zijn laatste woord was voor zijn heengaan. Voor hem was God de enige zekerheid in zijn onzekerheid. Wij lazen dat op de dag dat we onze overledenen herdachten en onze pasgeborenen verwelkomden. 
9 oktober 2022, 10:00 uur
Wy yn'e tiid fertiisden (wij zijn in de war)
Voorganger: ds. Pieter Post
Waar: Heerenveen
Preek: Lees verder
Bijzonderheden
LHTBI+, oorlog en vrede, wel wapens geen wapens. De bijbel spreekt over onze verwardheid. Op wie moeten wij ons richten?
25 september 2022, 10:00 uur
'Vrede hebben met gebroken stukjes. De kracht van de veerkracht'.
Voorganger: ds. Pieter Post
Waar: Heerenveen
Preek: Lees verder
Bijzonderheden
Veerkracht laten we zien door te stralen, ondanks de butsen die we oplopen. Daarover gaat deze dienst, geïnspireerd door de doopsgezinde wereldbroederschap. Verhalen bewijzen veerkracht.
28 augustus 2022, 10:00 uur
Handel en wandel, loven en bieden, winnen en wagen
Voorganger: ds. Pieter Post
Waar: Heerenveen
Preek: Lees verder
Bijzonderheden
Na 45 jaar Rommelmarkt valt het doek. Daarmee ook de zogeheten 'rommelmarktdienst'. Het waren 45 jaren van diaconaat. Present zijn in de wereld. Dat wie lamgeslagen is daar, weet dat er hier voor hen wordt opgestaan.
7 augustus 2022, 10:00 uur
'In de bloembol is de krokus', wij volgroeien tot wie wij worden
Voorganger: ds. Pieter Post
Waar: Hagepreek in natuurgebied De Deelen
Preek: Lees verder
Bijzonderheden
Zie de bovenstaande foto. Elke eerste zondag in augustus vieren we de dienst in natuurgebied De Deelen (onder Tjalleberd). Iedereen neemt een tuinstoel mee en het weer voorspelt de zon. De dienst is aan de Hooivaartsweg, bij het parkeerterrein van Staatsbosbeheer. Paul Towles speelt fluit en na afloop is er koffie en thee. U bent van harte welkom.
3 juli 2022, 10:00 uur
Doopsgezind Wereldconferentie IndonesiŽ: het begon met een paar druppeltjes water
Voorganger: ds. Pieter Post
Waar: Tjalleberd
Preek: Lees verder
Bijzonderheden
Velen zullen als gevolg van de pandemie de Doopsgezinde Wereldconferentie in Indonesië online moeten volgen, wegens de pandemie. In de doopsgezinde gemeente Heerenveen en Tjalleberd werd over deze Conferentie een dienst gehouden. Ook werd er een lied uit de International Songbook gezongen in het Engels, Frans en Bahasa (Indonesisch).
5 juni 2022, 10:00 uur
'Geest van hierboven ... deel u nu mede aan een wereld die u verwacht'
Voorganger: ds. Pieter Post
Waar: Tjalleberd
Preek: Lees verder
Bijzonderheden
Wanneer we over Gods heilige geest spreken, moeten we concreet zijn, en nuchter blijven.
22 mei 2022, 10:00 uur
Rentmeester zijn op aarde, over milieu en klimaat
Voorganger: ds. Pieter Post
Waar: Heerenveen
Preek: Lees verder
Bijzonderheden
Het thema gaat over 'Rentmeester zijn'. Wat is dat? Hoe zijn we dat in een tijd van een milieu- en klimaatcrisis? Er worden verschillende liederen gezongen over de natuur en onze omgang daarmee.
8 mei 2022, 10:00 uur
David en Goliat
Voorganger: ds. Pieter Post
Waar: Heerenveen
Preek: Lees verder
Bijzonderheden
Grootmacht Rusland en het soevereine Oekraïne en David en Goliat: wat hebben die met elkaar te maken?
17 april 2022, 10:00 uur
'Waarom zoeken jullie de levende bij de doden?'
Voorganger: ds. Pieter Post
Waar: Heerenveen
Preek: Lees verder
Bijzonderheden
De vrouwen uit het verhaal staan bij de graven in een berm langs een weg, bij een benzinestation, bij een massagraf in een park. Een zoon, een man, een soldaat, een kind, een vrouw, een onbekende. Houten kruisjes en naambordjes om ze later wanneer het kan, een waardig graf te gunnen. Wat zeggen wij in deze waanzinnige tijd met Pasen?
14 april 2022, 19:30 uur
Witte Donderdag, Laatste Avondmaal
Voorganger: ds. Pieter Post
Waar: Tjalleberd
Preek: Lees verder
Bijzonderheden
Vanavond begint het Paasfeest met het Avondmaal. Als kind leerde Jezus de vraag stellen waarom deze avond anders is dan alle andere. En het hoort een bevrijdingsverhaal. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Om het uit te houden wanneer het leven een andere wending neemt.
20 maart 2022, 10:00 uur
Ziet u dan nog steeds niet dat Egypte te gronde gaat?
Voorganger: ds. Pieter Post
Waar: Heerenveen
Preek: Lees verder
Bijzonderheden
Soms zijn de omstandigheden in de wereld van dien aard dat het bijbelse verhaal daar zo over heen kan worden geschoven. Zoals Mozes die farao sancties aankondigt, en farao's oligarchen daarvan schrikken. Zij dringen er bij farao op aan om het getergde volk Israël te laten gaan. Let my people go! Welkom.
6 maart 2022, 10:00 uur
De Tien Woorden in deze tijd?
Voorganger: ds. Pieter Post
Waar: Heerenveen
Preek: Lees verder

6 maart 2022, 10:00 uur
Tsien Wurden yn dizze tiid
Voorganger: ds. Pieter Post
Waar: Heerenveen
Preek: Lees verder
Bijzonderheden
Wêrom hawwe wy die Tsien Wurden einst krigen? En wat betsjutte die yn dizze tiid fan geweld? It giet om 'dy'.
20 februari 2022, 10:00 uur
Wie oren om te horen heeft, moet goed luisteren (Jezus)
Voorganger: ds. Pieter Post
Waar: Heerenveen
Preek: Lees verder
Bijzonderheden
Horen doen we allemaal, maar luisteren? Dat is niet belerend bedoeld, maar om te laten doordringen dat niet altijd wordt verstaan wat er over het koninkrijk van God wordt gezegd. We lezen uit Lucas 8:4-15 over de zaaier.
6 februari 2022, 10:00 uur
Varen naar diep water en je netten uitgooien
Voorganger: ds. Pieter Post
Waar: Heerenveen
Preek: Lees verder
Bijzonderheden
God vinden moet je willen, kunnen en durven. Je vindt Hem in de diepgang, in de diepte.
16 januari 2022, 10:00 uur
Heeft je laten dopen tegenwoordig zin?
Voorganger: ds. Pieter Post
Preek: Lees verder
Bijzonderheden
Jezus liet zich dopen in een tijd waarin de gerechtigheid zoek was. Hij beleed dat hij zich moest laten dopen om gerechtigheid geheel en al in vervulling te brengen. Wat betekent dat voor ons? 
 2023  2022  2021  2020  2019  2018 


 
Meer informatie   ANBI-register Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2023 Doopsgezind.nl