> klein beraad/pastoraat

Klein Beraad (voorheen kerkenraad)

Klein Beraad  
Voorzitter/pastoraatpastoraat Zr. Marjan v.d. Meulen
Tel: 0513 - 610946
E-mail: gerrit.vander.meulen@chello.nl


Secretaris Zr. Paulien Visser
Tel: 0513 - 688948
E-mail: info@doopsgezindheerenveentjalleberd.nl

Penningmeester Br. Hans IJntema
Tel: 06 46 23 51 19
E-mail: hansijntema4@gmail.com
   
Kerkmeester Br. Geert Otter
tel: 0513 - 671467
e-mail paotter@home.nl
   
Pastoraal team (bij ziekte graag het team inlichten)
Predikant Ds. Pieter Post, Tormentil 58, 
8445 RG, Heerenveen,
Tel. 0513 – 785542, 
e-mail: pbpost1958@gmail.com
 
Pastoraal werker Zr. Jantsje Huizinga
Swannedrift 1
9022 AR Mantgum
Tel: 058-2552014,
e-mail: jantsje.huizinga@hetnet.nl
 
  Zr. Marjan v.d. Meulen-Warmels,
Valeriaan 41
8446 BC Heerenveen
Tel: 0513-610946
E-mail: gerrit.vander.meulen@chello.nl
 
  Zr. Klaske Kuipers-v.Meekeren
Tel: 0513 - 681763
E-mail: aykuipers@hotmail.com
 
 

zr. Geesje Bosma
Spoorstraat 56
8933 CC Leeuwarden.
Tel 058 – 2150211
E-mail gbosma@tele2.nl

 

zr. Grietje Otter

Tel. 0513-625901

 

zr. Froukje Jansma- van der Schoot

Tel. 0513-462363

   

 

                                    

                                      


Dopers Leerhuis in het Noorden. Predikant Pieter Post. Pastoraal werker Jantsje Huizinga

 
Meer informatie   ANBI-register Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl