> over ons > kerkenraad

Kerkenraad

Kerkenraad  
Voorzitter/pastoraat Zr. Marjan v.d. Meulen
Tel: 0513 - 610946
E-mail: gerrit.vander.meulen@chello.nl


Vice voorzitter /
externe zaken
Br. Henk de Vries
Tel: 0513-529679
e-mail: henksytje@mail.com

Secretaris Zr. Paulien Visser
Tel: 0513 - 688948
E-mail: info@doopsgezindheerenveentjalleberd.nl

Penningmeester Br. Hans IJntema
Tel: 
06 46 23 51 19
E-mail: hansijntema4@gmail.com

Pastoraat /
Diaconaat
Zr. Geesje Bosma
Tel: 058 – 2150211
E-mail: gbosma@tele2.nl

Interne zaken Zr. Grietje Otter
Tel: 0513 – 625901
e-mail g.otter@chello.nl

Kerkmeester Br. Geert Otter
tel: 0513 - 671467
e-mail paotter@home.nl
   
Pastoraal team (bij ziekte graag het team inlichten)
Predikant Ds. Pieter Post, Tormentl 58, 
8445 RG, Heerenveen,
Tel. 0513 – 785542, 
e-mail: 
pbpost1958@gmail.com
 
Pastoraal werker Zr. Jantsje Huizinga
Swannedrift 1
9022 AR Mantgum

Tel: 058-2552014,
e-mail: 
jantsje.huizinga@hetnet.nl
 
  Zr. Marjan v.d. Meulen-Warmels,
Valeriaan 41
8446 BC Heerenveen

Tel: 0513-610946
E-mail: gerrit.vander.meulen@chello.nl
 
  Zr. Klaske Kuipers-v.Meekeren
Tel: 0513 - 681763
E-mail: aykuipers@hotmail.com
 
  zr. Geesje Bosma
Spoorstraat 56
8933 CC Leeuwarden.

Tel 058 – 2150211
E-mail 
gbosma@tele2.nl

 

                                    

                                      


predikant

Tjitske Hiemstra

Roelof Akse

studentenpastoraat

  Meer informatie     ANBI-register Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl