> activiteiten > kringen

Kringen

Kring Contact 

De zusters komen één keer in de maand op woensdagmiddag om 14:00 uur bij elkaar. De activiteiten bestaan uit lezingen, discussies, bijbelbesprekingen, boekbesprekingen, viering, fietstochten en een reisje. 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Dagvoorzitters zijn bij toerbeurt: zr. Cobi v.d.Velde, zr. Gerrie de Vries, zr. Roeline van der Zijpp en zr. Marjan v.d.Meulen.

Secretaris: Marjan van der Meulen. Tel. 0513 - 610946
E-mail gerrit.vander.meulen@chello.nl

  

Vrienden/broederkring Heerenveen-Tjalleberd

De Vrienden-broederkring Heerenveen- Tjalleberd is in 2011 ontstaan door een fusie tussen de bestaande broeder- en vriendenkring. De broeder-vriendenkring bestaat uit ongeveer 16 leden. Leeftijd speelt geen rol.

In het winterseizoen, van oktober tot mei, komt men op de derde woensdagmiddag van de maand bij elkaar om 14:00 uur in de Menniste Wurkpleats van de doopsgezinde kerk van Heerenveen, Kerkstraat 36. Het geloof (in hele ruime zin) speelt een rode draad door het hele programma. De middagen worden georganiseerd door de leden zelf. Regelmatig worden gastsprekers uitgenodigd. Het programma wordt door de leden gezamenlijk opgesteld in september. Dan is er ook een startdag. 

Bestuur:

Voorzitter: br. Dik Bolkestein
tel: 0513-681816
e-mail: bolkestein@informat.nl

Penningmeester: br. Arend Y. Kuipers
tel: 
0513-681763
e-mail:  aykuipers@hotmail.com

Secretaris: br. Theun Langhout
tel: 
0512 - 844770
e-mail: t.langhout7@upcmail.

 

Kring Oosterwolde e.o.

De vroegere doopsgezinde gemeente Gorredijk-Lippenhuizen bestreek de Zuidoosthoek van Friesland tot aan de Drentse grens. Voor doopsgzinden op het voeteneinde waren de afstanden naar Gorredijk te groot om echt aan het gemeenteleven deel te kunnen nemen. Daarom werd in 1946 de kring Oosterwolde en omstreken opgericht, die een zelfstandig onderdeel binnen de gemeente werd en eigen activiteiten organiseerde. Nu de gemeente is opgegaan in de gemeente Heerenveen en Tjalleberd, is ook de kring van harte meegegaan naar het nieuwe thuis.

Kring Oosterwolde heeft een informele structuur. Ook doopsgezinden uit andere gemeenten zoals Bovenknijpe, Wolvega of Buitenpost zijn lid, evenals een enkele agnost. De kring is onderdeel van de gemeente Heerenveen en Tjalleberd. Leden en vrienden zijn dan ook welkom bij al onze activiteiten.

Hoe vaak bijeen?

De kringleden komen in principe 9 keer per jaar bijeen bij een van de leden thuis. Aanvang: 19:45 uur. De data worden in het gemeenteblad de nieuwe band vermeld.

Bijzondere activiteiten?

In mei zoeken we een inspirerende plek buiten ons rayon. In oktober is er altijd een huisdienst met avondmaal. En in de aanloop naar kerstmis hebben we in december een gezamenlijke maaltijd.

Op andere avonden komen onderwerpen aan de orde die altijd een relatie hebben met ons religieuze uitgangspunt. 

Contact?

Wie eens een avond wil bezoeken, wordt hierbij uitgenodigd om contact op te nemen met Astrid Werumeus Buning of Kees Timmerman: 0516-588310 (het antwoordapparaat wordt regelmatig afgeluisterd).


gesprekskringen

ontmoeting

spiritualiteit

 
Meer informatie   ANBI-register Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl