> activiteiten > kringen

Kringen

Kring Contact 

Deze groep bestaat uit leden van ongeveer 50 tot 75 jaar. De zusters komen één keer per 14 dagen op woensdagavond om 19.30 uur bij elkaar. De activiteiten bestaan uit lezingen, discussies, Bijbelbesprekingen, boekbespreking, vieringen, fietstocht en een reisje.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Dagvoorzitters zijn bij toerbeurt: Cobi v.d.Velde, zr. Gerrie de Vries en zr Marjan v.d.Meulen.

Secretaris: Marjan van der Meulen. Tel. 0513 - 610946
E-mail gerrit.vander.meulen@chello.nl

Penningmeester: Roeline v.d.Zijp

  

Vrienden-broederkring Heerenveen-Tjalleberd

De Vrienden-broederkring Heerenveen- Tjalleberd is in 2011 ontstaan door een fusie tussen de bestaande broeder- en vriendenkring. De broeder-vriendenkring bestaat uit ongeveer 16 leden. Leeftijd speelt geen rol.

In het winterseizoen, van oktober tot mei, komt men op de derde maandag van de maand bij elkaar om 19.30 uur in de Mennozaal bij de Doopsgezinde kerk van Heerenveen. Het geloof (in hele ruime zin) speelt een rode draad door het hele programma. De avonden worden georganiseerd door de leden zelf. Regelmatig worden gastsprekers uitgenodigd. Het programma wordt door de leden gezamenlijk opgesteld tijdens het startweekend. Het startweekend is op het derde weekend van september. 

Bestuur:

Voorzitter: br. D. Bolkestein
tel: 0513-681816
e-mail: bolkestein@informat.nl

Penningmeester: br. B.Otter
tel: 
0513 - 529449
e-mail:  baukeotter@hetnet.nl

Secretaris: br. T. Langhout
tel: 
0512 - 844770
e-mail: t.langhout7@upcmail.nl


Gesprekskringen

avondzusterkring

spiritualiteit

  Meer informatie     ANBI-register Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl