> activiteiten > gemeente zijn

Gemeente zijn

Wijken en wijkbijeenkomsten 

De gemeente is verdeeld in tien wijken, waarbij iedere wijk een contactpersoon heeft. De contactpersoon is een schakel tussen predikant/ pastoraal werker, kerkenraad en de mensen in de wijk.

Het is belangrijk dat bijzonderheden zoals ziekte, ziekenhuisopname of een overlijden worden doorgegeven.

Er zullen ook dit seizoen per wijk weer twee bijeenkomsten zijn en wel in het voorjaar en in het najaar. In principe wordt u uitgenodigd voor de wijk waar u woont. Het kan zijn dat u geen lid bent maar wel graag in contact wilt komen en dan zijn deze bijeenkomsten bijzonder plezierig om mensen te leren kennen. Weet u dan ook van harte welkom en bel een wijkhoofd op om te zeggen dat u aanwezig wilt zijn. 

Najaarsbijeenkomsten in september en oktober:
Thema en data van de bijeenkomsten worden in de Band vermeld.

Voorjaarsbijeenkomst:
Vijf keer per jaar worden de bewoners van de Oranjewoudflat en Heerenhage door het wijkhoofd uitgenodigd voor een bijeenkomst van gesprek, zingen en gezelligheid. In de lijdenstijd wordt er avondmaal gevierd. Daarbij is steeds een deel van het pastorale team aanwezig. Dit omdat veel ouderen niet meer in staat zijn om naar de kerk te komen. Het thema en de data van de bijeenkomsten in februari en maart worden in de Band vermeld.

 

Wijkindeling met contactpersonen

Wijk Contactpersoon Adres Telefoonnummer
       
2 zr. Geeske en br. Athe Dijkstra - de Jong Brouwerslaan 4, 8443 EA Heerenveen 0513 - 636070 
3 zr. Marjan v.d. Meulen  Valeriaan 41, 8446 BC, Heerenveen 0513 – 610946
4 zr. Lineke Nielsen - Klaassen De Kimen 12, 8447 EK Heerenveen 0513 - 627636
5 br. Geert Ploegsma Golfpad 2, 8445 SN Heerenveen 0513 - 681974 
6 zr. Klaske Kuipers - V. Meekeren Altenalaan 12, 8443 ED, Heerenveen 0513 - 681763
7 zr. Fally Kooistra - Melein B. de Vos v.Steenwijksngl 36, 8442 KL Heerenveen 0513 - 688082
8 zr. Metsje en br. Sibbele Groothof Roggeblom 2, 8401 ME Gorredijk 0513 – 465540
9 zr. Gerry de Vries - Visser Rak 93, 8446 NM Heerenveen 0513 - 627209
10 zr. Gre Hardoff Lanenburg 219 8441 GS Heerenveen 0513 – 615198

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met zr Marjan v.d. Meulen, telefoon 0513-610946, mail: gerrit.vander.meulen@chello.nl.


Gel in actie

Een activiteit waarmee we drie jaar geleden van start zijn gegaan en waar we mee verder willen gaan vanwege het enthousiasme van de deelnemers. Er wordt één keer per maand vanaf de Vermaning Heerenveen een fietstocht gemaakt naar een bepaalde bezienswaardigheid. Gezellig samen fietsen, bijpraten en een bakkie doen zijn uiteraard ook belangrijke onderdelen . We fietsen ongeveer 25 kilometeren vertrekken op vrijdagmiddag 14.00 uur.

Informatie: Cora van Eek, tel. 0513 - 623730

   

Doopsgezind koor Heerenveen "De Mennosjongers" 

Het gemengde koor bestaat uit ongeveer 25 personen. De leeftijd van deze leden varieert van 20 tot 84 jaar. Donderdag 8 september is de eerste bijeenkomst. De repetities beginnen 8 september elke donderdagavond vanaf 19.30 uur in de Mennozaal. Er kan wordt opgetreden bij bijvoorbeeld de doopdienst, broederschapsdag en tijdens de kerstnachtdienst. Nieuwe leden zijn welkom, speciaal tenoren en alten.

Inlichtingen: zr B. Ybema, Nieuwstraat  25-11, 8441 GC, Heerenveen, telefoon 0513-625249

   

Bibliotheek

In een van de bij ruimten van onze Vermaning is sinds einde 2011 een bibliotheek gevestigd. De bibliotheek werd opgebouwd en wordt gerund door een groepje enthousiaste gemeenteleden.

Men treft er boeken op het gebied van (doopsgezinde) theologie, filosofie, Nederlandse literatuur, vertaalde literatuur etc. Iedere zondag na de dienst is de bibliotheek open tot 12.00u. Het is dan mogelijk boeken in te zien en/of te lenen voor een aantal weken. Per geleend boek betaalt men 0,50 euro.

Ook is het mogelijk en financieel aantrekkelijker een abonnement voor een kalenderjaar af te sluiten voor 10 euro. Alle opbrengsten vanuit de bibliotheek zijn bestemd voor onze Doopsgezinde Gemeente.

Vanuit de groep 'bibliotheek vrijwilligers' wordt incidenteel ook een tweedehands boekenmarkt georganiseerd. Tevens draait genoemde groep mee in het jaarlijks terugkerende Tsjerkepaad in de maanden juli, augustus en september. Onze Vermaning staat dan iedere zaterdagmiddag open voor bezichtiging en ontmoeting.

  

Rommelmarkt

Een keer per jaar organiseert de rommelmarktcommissie een grote rommelmarkt in het centrum van Heerenveen. Met de opbrengst worden vele kerkelijke en maatschappelijke doelen gesteund.

Inlichtingen: br. P. Otter, tel. 0513 - 627212 of br. G. Otter, tel. 0513 - 671467


bijbel

bijbelkring

Oriƫntatiekring

meditatie

  Meer informatie     ANBI-register Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl