> activiteiten > gemeente zijn

Gemeente zijn

* Wijken en wijkbijeenkomsten 

De gemeente is verdeeld in tien wijken, waarbij iedere wijk een contactpersoon heeft. De contactpersoon is een schakel tussen predikant/ pastoraal werker, Klein Beraad (vh. kerkenraad) en de mensen in de wijk.

Het is belangrijk dat bijzonderheden zoals ziekte, ziekenhuisopname of een overlijden worden doorgegeven.

Er zullen ook dit seizoen weer twee bijeenkomsten zijn en wel in het voorjaar en in het najaar. Een aantal wijken wordt dan gecombineerd. De wijkbijeenkomsten vinden plaats in de Menniste Wurkpleats aan de Kerkstraat 36 te Heerenveen. Eén bijeenkomst vindt in de Vermaning van Tjalleberd plaats. Deze worden over ochtenden, middagen of avonden verdeeld, zodat iedereen in de gelegenheid is om mee te doen.

Bent u geen lid, maar wilt u de leden en vrienden leren kennen? Dan zijn deze wijkbijeenkomsten heel geschikt om kennis te maken. Weet u dan ook van harte welkom en bel een wijkhoofd op om te zeggen dat u aanwezig wilt zijn. 

Alle data en thema worden in het gemeenteblad de nieuwe band vermeld. In het najaar is dat meestal in de maand oktober/november. En in het voorjaar in maart.

 

Wijkindeling met contactpersonen

Wijk Contactpersoon Adres Telefoonnummer
       
2 br. Athe Dijkstra - de Jong Brouwerslaan 4, 8443 EA Heerenveen 0513 - 636070 
3 zr. Marjan v.d. Meulen  Valeriaan 41, 8446 BC, Heerenveen 0513 – 610946
4 zr. Lineke Nielsen - Klaassen De Kimen 12, 8447 EK Heerenveen 0513 - 627636
5 br. Geert Ploegsma Golfpad 2, 8445 SN Heerenveen 0513 - 681974 
6 zr. Klaske Kuipers - V. Meekeren Altenalaan 12, 8443 ED, Heerenveen 0513 - 681763
7 zr. Saakje Schotanus-Jelsma Europalaan 49, 8442 GL Heerenveen 0513 - 622411
8 zr. Metsje en br. Sibbele Groothof Roggeblom 2, 8401 ME Gorredijk 0513 – 465540
9 zr. Gerry de Vries - Visser Rak 93, 8446 NM Heerenveen 0513 - 627209
10 zr. Gre Hardoff Lanenburg 219 8441 GS Heerenveen 0513 – 615198

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met zr. Marjan v.d. Meulen, telefoon 0513-610946, mail: gerrit.vander.meulen@chello.nl.

 

* Activiteitencommissie

Jaarlijks verschijnt er een brochure van activiteiten. Het programma dat daarin wordt aangeboden, bestaat uit lezingen, concerten, wandelingen, maaltijden, kunst, film en debat, en staat voor iedereen open. De thema's worden door een speciale Activiteitencommissie samengesteld, en bevinden zich op het snijvlak van geloof en samenleving.Voor meer informatie kunt u terecht bij Johan G. Koers, 0513-636333. Of via jgkoers@telfort.nl

De activiteiten worden ook in het gemeenteblad de nieuwe band vermeld.

 

* Kleinkoor

Het Kleinkoor van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd is opgericht in 2012 en bestaat uit 5 tot 6 leden. Het koor fungeert als cantorij en werkt zodanig mee aan plusminus 8 diensten gedurende het winterseizoen. Maar ook op Goede Vrijdag en met Pasen laat het zich horen.

Het repertoire is divers: naast liederen uit het Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk (2013) die in wisselzang met de gemeente worden gezongen, worden er onder andere koralen van Bach gezongen, delen uit de Deutsche Messe van Schubert, het 'Ave Verum'  van Mozart, het 'Notre Père' van Duruflé, en psalm 84 als Anglicaanse Chant. Met enige regelmaat worden er nieuwe stukken toegevoegd en ondersteunt het Kleinkoor bij het zingen van nieuwe liederen.

Dirigent: Johan G. Koers: jgkoers@telfort.nl; 0513-636333

Repetities: Vrijdagavonden van 19:15-20:30 uur

Locatie: Menniste Wurkpleats, Kerkstraat 36 Heerenveen

 

* Doopsgezind koor Heerenveen 'De Mennosjongers' 

Het gemengd koor 'De Mennosjongers' zingt voornamelijk geestelijke liederen, zowel in het Nederlands als in het Frysk. Het koor bestaat uit ongeveer 25 personen. De leeftijd van deze leden varieert van 20 tot 84 jaar. Er wordt op de dinsdagavond gerepeteerd, onder leiding van dirigent Sjoerd Wijnia, vanaf 19.30 uur in de Mennozaal. Het koor zingt in bijvoorbeeld doopdiensten, op broederschapsdagen en in  kerstdiensten, maar ook wel eens op een gewone zondag. Nieuwe leden zijn welkom, speciaal tenoren en alten.

Inlichtingen: zr. Baukje Ybema, Nieuwstraat  25-11, 8441 GC, Heerenveen, telefoon 0513-625249

   

* Bibliotheek

In een van de nevenruimten van onze Vermaning is sinds einde 2011 een bibliotheek gevestigd. De bibliotheek werd opgebouwd en wordt gerund door een groepje enthousiaste gemeenteleden.

Men treft er boeken op het gebied van (doopsgezinde) theologie, filosofie, Nederlandse literatuur, vertaalde literatuur etc. Iedere zondag na de dienst is de bibliotheek open tot 12.00 uur. Het is dan mogelijk boeken in te zien en/of te lenen voor een aantal weken. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

De bibliotheek is tevens een keer per maand, behalve in de maanden juni, juli en augustus, open van 14:00 uur tot 16:00 uur.

De data worden in het gemeenteblad de nieuwe band vermeld.

 

* Rommelmarkt

Een keer per jaar organiseert de rommelmarktcommissie een grote rommelmarkt in het centrum van Heerenveen. Met de opbrengst worden vele kerkelijke en maatschappelijke doelen gesteund.

Inlichtingen: br. P. Otter, tel. 0513 - 627212 of br. G. Otter, tel. 0513 - 671467


bijbel

bijbelkring

wandelen

zingen

rommelmarkt

eten

 
Meer informatie   ANBI-register Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl